ღიმილაკების სამშობიარო

Main Picture Main Picture


თვალების მდებარეობა


პირის მდებარეობა


ატრიბუტის მდებარეობა


თვალების მდებარეობა


პირის მდებარეობა


ატრიბუტის მდებარეობა

ვიშვილოთ ღიმილაკი?

სულ 5572 ღიმილაკი მოევლინა ამ ქვეყანას!